Akademija

Mjesto gdje se nalazi Bog nalazi nalazi se na planini Sion (Psalam 132,13-14). Međutim, do ovog mjesta možemo doći samo ako nas tamo vodi Božja riječ, koju je Bog zapisao u svojoj Bibliji.

Nivoi

Vaše vrijeme na Akademiji

Osnovni tečaj


Na početku se bavimo vrlo osnovnim pitanjima: Kako je i od koga napisana Biblija? Što Bibliju čini tako posebnom? Koji su različiti sadržaji Biblije i zašto nam je Bog dao upravo taj sadržaj?

U glavnom dijelu temeljnog tečaja upoznajemo kraljevstvo nebesko. Prije 2000 godina Isus je govorio o kraljevstvu nebeskom samo u prispodobama (Mt 13,34-35). Ali također je obećao da će doći vrijeme kada će sve to biti otvoreno naviještano (Ivan 16,25).

Kroz otvoreno navještaj prispodoba učimo što je kraljevstvo nebesko, gdje je kraljevstvo nebesko i kada ući u kraljevstvo nebesko i kako. Upoznajemo put tamo i dva načina na koja nam je Bog predstavio kroz svoju Riječ,
način života i način smrti. Ali Bog ima goruću želju da odaberemo način života (Ponovljeni zakon 30,19-20).
Ali da bismo to učinili, moramo razumjeti pravo značenje slikovnog govora kako bismo mogli odabrati pravi put.

Napredni tečaj
Nakon što smo naučili o jeziku prispodoba u njihovom pravom duhovnom značenju u osnovnom tijeku, dolazimo do konstruktivnog tečaja. Ovdje prolazimo kroz Bibliju od Knjige Postanka do Jude i učimo kako je Bog radio tijekom 6000 godina i uvijek je započeo novi početak nakon što mu je njegov narod okrenuo leđa.

U ovoj fazi, Božje srce, koje je imao 6000 godina, također postaje prepoznatljivo, naime da nije mirovao kako bi mogao živjeti ponovno s nama ljudima na zemlji.
Posebno se radi o tome kako je Bog više puta davao proročanstva i dosljedno ih ispunjavao 100%. Iz toga trebamo učiti i moći vjerovati u ovo Božje djelo i danas u vrijeme ispunjenja Otkrivenja (Ivan 14,29).

Napredni tečaj
Nakon što smo uspješno završili Zakladu i napredni tečaj, sada imamo temelj za proučavanje posljednje knjige Novog zavjeta. Der Otkrivenje.

To je objava koju su nam Bog i Isus dali da prepoznamo povratak našeg Gospodina. Prije 2000 godina Isus je sklopio novi savez s učenicima, kršćanima tog vremena, i dao obećanja o svom povratku (Luka 22,14-20). Knjiga Otkrivenja govori nam kako, gdje, kada i u koju svrhu će se Isus vratiti.
U Ivanu 14,29 Isus je rekao da je to rekao sada prije nego što se dogodi (= Prorekao je to) kako bi netko vjerovao kada se dogodi (= kada se ispuni).
Je li ta objava onda manje uočljiva knjiga u Bibliji ili uopće ima ključnu funkciju za cijelu Bibliju? Saznat ćemo.

Otk 1, 3 " Blago onome koji čita i čuje riječi proroštva i čuva ono što je u njemu zapisano! Zato što je vrijeme blizu."