Kalendar

Navigacija prikazima

Navigacija prikazima događaja

Danas

Seminari

Tako možete očekivati lekciju s seminara, s mnogim drugim sudionicima i živopisnu prezentaciju na tu temu

Što možete očekivati na seminaru?

• Uzbudljive teme iz Matejeva Evanđelja
• Isusovo djelo i djelovanje prije 2000 godina
• Trenutna referenca na naše sadašnje vrijeme
• Rezolucija jednakih uvjeta vjerna Bibliji
• Uvid u život vjere u Isusovo vrijeme
• Jednostavno razumijevanje Isusovog ponovnog dolaska

Kako možete sudjelovati?

• Kliknite na temu po vašem izboru u kalendaru
• Pročitajte o osnovnom sadržaju
• Putem zoom veze možete jednostavno sudjelovati